0483 Zaalberg
(dekens) - Leiden
27 : 145,148.
0484 Zeisskijker 02 : 15,172;
03 : 143.
0485 Zippo-aansteker 22 : 172;
24 : 88,154;
26 : 64;
27 : 11,154;
30 : 147.
0486 Zouaaf [Fr. Zouave : 32,52]
(pauselijk soldaat)
32 : 52.
Zouave : q.v. Zouaaf