„J., Ome” : q.v. J. Prins
0710 Jaap
(boerenknecht en klopjager te Kruiningen)
15 : 104˚,105 ,106˚-110˚.
0711 Jacinto
(telegrafist te Monterrey, informant en handlanger van Talavera)
20 : 24˚, 25 - 28 ,187 .
0712 Jack
(frontsoldaat uit een mopje van B. Evers)
22 : 6 .
0713 Jack
(gangster van J. Dalmonte bij Cooper’s Valley, helper van K. Messaf)
22 : 113˚,114 ,115˚,116 ,118˚, 119˚,120˚,121˚,122˚,123˚,
124˚,125˚,128˚,129 ,131˚, 136˚,141˚,145˚-150˚,151˚,
189˚;
23 : 13˚, 15˚, 17˚, 19˚, 22˚- 25˚, 27˚, 43˚, 44˚, 45˚,
47˚, 48˚, 49˚, 75˚,115˚- 118˚,125˚,129˚,130˚,134˚,
135˚,141˚,142˚,145˚,154˚, 155˚,156˚-160˚,161˚,162˚,
163˚,165˚,166˚-174˚,176˚, 177˚,178˚,180˚-184˚,185˚,
186˚,187˚,189˚;
30 : 39˚;
39 : 10˚;
50 : 181˚.
0714 Jack
(opvarende van de „Willi Waw”, schatgraver)
01 : 101˚,106˚,107˚,108˚,111˚, 112˚,113˚,116˚,117˚,125˚,
126˚,127˚,128˚,136˚-141˚, 144˚,145˚,146˚,147˚,148 ,
149 ,150˚,151˚,152 -156 , 157˚,163 -173 ,175 ,176 ,
178 ,179 ;
02 : 8˚, 9˚, 33˚, 43 , 60˚, 106 ,107 ,109 ,173˚,174 ,
181˚,182 ,188 ;
03 : 7 , 8˚, 9 , 10 , 17 , 18 - 21 , 22˚, 25˚, 26˚,
29˚, 30 , 31˚, 32 , 33˚, 77 , 79˚, 80˚, 82˚, 83˚,
84 , 86 , 89˚, 90 , 91 , 92 , 96 -101 ,102˚,117˚,
123˚,124˚,125˚,131˚,132˚, 140 ,141˚,144 -147 ,148˚,
149 ,153˚,155 ,156˚,157 , 176˚,183 ,184 ,186˚;
04 : 71˚.
„Jack” : q.v. J. Miller
0715 Jackett
(journalist van de „Johannesburg Herald”)
04 : 133 ,134 .
0716 Jackson
(klerk van de „Green Hope Line”)
06 : 144˚,145 ,175 .
„Jackson” : q.v. E.B. Nickolson
0717 Jackson, Andrew
(7e president van de Verenigde Staten van 1829 tot 1837)
* 15/03/1767 , † 08/06/1845
48 : 28 ;
49 : 99 ,117 ,118 ,158 ;
50 : 16 .
0718 Jacobi, Fernando
(handlanger van S.P. Berini)
- „Villa Campanula”, Via Primavera 82, Tripolis
09 : 102˚,147˚,168˚,169˚;
10 : 7˚, 12˚, 13˚, 14˚, 18˚, 37˚, 43 , 44˚, 67˚, 70˚,
73˚, 75˚,122˚,123˚,124˚, 126˚,132˚,138˚,142˚,144 ,
152 ,153 ,163˚,169˚,171˚, 173˚,174˚,175˚,176˚,177 ,
178 ,179 ,180 ,182 ,183 , 191˚;
13 : 41˚;
18 : 141˚;
21 : 5˚,105˚;
30 : 39˚;
39 : 10˚;
50 : 181˚.
0719 Jacobs, Ruud
(broer van P. Jacobs, bassist/drummer van het Trio Pim Jacobs)
* 03/05/1938 , † 18/07/2019
26 : 121˚,155 ,164˚,174˚,175˚.
0720 Jacobs, Willem Bernard „Pim”
(Nederlands jazzpianist, leider van het Trio Pim Jacobs)
* 29/10/1934 , † 03/07/1996
26 : 115 ,121˚,133 ,155 ,164 , 172 ,173 ,174 .
0721 Jacobs-Reys, Maria Everdina „Rita”
(Nederlands jazzzangeres, vrouw van P. Jacobs)
* 21/12/1924 , † 28/07/2013
26 : 12 , 54 ,115 ,121 ,133 ,136 ,146 ,154 ,155 ,161 ,
163, 164 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,178 .
0722 Jacobus, St.
[Eng. St. James, 35,65 ; Sp. Santiago : 01,81]
(apostel van Jezus Christus, prediker in Spanje)
01 : 81 ;
35 : 65 .
0723 Jacques
(Franse deelnemer aan een rondreis van United States Tours in de groep van D. Wayland)
44 : 109˚,110˚,111˚,112 ,113 , 114˚,146˚,147˚,153˚,162˚;
45 : 7˚, 8˚, 9˚, 11˚, 13˚, 14˚, 94˚,128˚,163˚.
0724 Jaeger, Dr. Gustav
(Duits natuurwetenschapper, ontwerper van ondergoed en sportkleding)
* 23/06/1832 , † 13/05/1917
02 : 163 ;
19 : 13 , 38 .
0725 Jake
(bedrijfsleider, klusjeman & handlanger van Margolin op „The Buccaneer”, „verhuizer van „Bay Movers””)
48 : 61˚, 62˚, 63 , 64 , 67˚, 68 , 69 , 70˚, 71 , 72˚,
75 , 77˚, 78˚, 81 , 82 , 83˚, 84˚, 85˚, 88 , 90 ,
91 , 92 , 93˚, 95˚, 96 - 99 ,100˚,101 ,102 ,103˚,
104˚,105˚,108 ,109˚,116 , 121˚,122 ,123˚,124 ,127˚,
136 ,138 ,139 ,140 ,141˚, 142 ,143˚,144˚,148˚,149˚,
152 ,153 ,154 ,156 ,159 - 162 ,163˚,165 ,166 ,167 ,
168 ,169 ,170 ,171 ,172 , 173 -177 ,183 ,184 ;
49 : 6˚, 7 , 8 - 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25˚, 26 ,
30 - 35 , 36 , 43 , 45 , 47˚, 50 , 55˚, 96 , 99˚,
102˚,108˚,109 ,113˚,115˚, 124˚,151 ,169˚;
50 : 14 ,147˚,178˚,179˚,181˚.
0726 Jake
[ook : Joe [30,162+]]
(eigenaar van „Harry’s Bar”, handlanger van Mac # 950 en Bennie # 119)
30 : 61˚, 68˚- 73˚, 74 , 75˚, 103˚-108˚,110˚,112˚-122˚,
147˚,148˚-153˚,156˚,157˚, 158˚,162 ,164 ,165 ,169˚,
187˚,188˚;
39 : 10˚;
50 : 181˚.
0727 Jake
= „Kogelhoofd” [35,65+]
(eigenaar van de „Filibuster-Bar”)
35 : 63˚, 64˚, 65 - 72 , 73˚, 116 -120 ,123 ,126 ,158˚.
James, St. : q.v. St. Jacobus
0728 Jamie
(broer van Abe)
39 : 109 ,110˚,115 -119 ,134˚, 137˚,146˚,147˚.
0729 Jan
(brugwachter te Ronduite)
12 : 122˚,134˚,139˚,144˚,148˚, 178 ,179 ,189˚.
0730 Jan
(zwartwerkende metselaar, genoemd in een Nederlandse krant)
19 : 23 .
0731 Jannes
(boer en klopjager te Kruiningen)
15 : 107 ,108˚,110˚.
0732 Janowsky
(vader van M. Janowsky)
- Moskauerstraβe 103 of 108, Frankfurt/O.
42 : 55 .
0733 Janowsky, Alojzy
(garagehouder te Słubice, handlanger van Klaus Schuster, oom van M. Janowsky)
42 : 65˚, 85˚,120˚-124˚,130˚, 131˚,144 ,145˚,150 ,151 ,
152˚-155˚,159˚,161 ,162˚, 163 ,164˚,165˚,166 ,167 ,
168˚,171˚,172˚,173˚,174˚, 175˚,176˚,181˚,182˚,183˚,
187˚,188˚;
50 : 181˚.
0734 Janowsky, Frau
(moeder van M. Janowsky)
42 : 55 .
0735 Janowsky, Manfred
(monteur, handlanger van Klaus Schuster)
- Moskauerstraβe 103 of 108, Frankfurt/O.
42 : 23˚, 45 , 47 , 49 , 51˚, 52 - 55 , 61 , 62 , 63 ,
64 , 65 , 66 , 85˚, 86 , 88 , 91 , 92 , 93 ,104 ,
105 ,106 ,107 ,108 ,109 , 110 ,116 ,120˚-124˚,128 ,
129 ,131 ,132 ,145 ,151 , 152 ,153˚,154 ,159˚,161 ,
162˚,163 ,164˚,165 ,166 , 167 ,168˚,171 ,172˚,173 ,
174˚,175˚,176˚,181˚,182˚, 183˚,187˚,188˚;
50 : 181˚.
0736 Jansen
(boer in een verhaal van B. Evers)
44 : 13 .
0737 Jansen
(ex-politiek delinquent te Amsterdam-Noord)
05 : 115 ,116˚,130˚;
49 : 46 .
0738 Jansen
(inspecteur van politie van het Bureau Marnixstraat Amsterdam)
05 : 113 ,114 ,127 -134 ,140 , 141˚,142 ,143 ,145 ;
49 : 46 .
0739 Jansen
(Javaanse Soekarno-aanhanger te Amsterdam-Noord)
05 : 115 ,116˚,130˚;
49 : 46 .
0740 Jansen
(kellner in het „Commercieel Volkshotel”)
05 : 130˚,140 ;
49 : 46 .
0741 Jansen
(kind van Jansen # 747)
05 : 155˚;
49 : 46 .
0742 Jansen
(kind van Jansen # 747)
05 : 155˚;
49 : 46 .
0743 Jansen
(koekenbakker te Amsterdam-Noord)
05 : 115 ,116˚,130˚;
49 : 46 .
0744 Jansen
(medewerker van het KLM-kantoor te Johannesburg)
04 : 133 .
0745 Jansen
(niet-nader gespecificeerd inwoner van Amsterdam)
- P.C. Hooftstraat 368, Amsterdam
05 : 116 ,130˚;
49 : 46 .
0746 Jansen
(pacifist te Amsterdam)
05 : 115 ,116˚,130˚;
49 : 46 .
0747 Jansen
(stuurman/kapitein op de grote vaart)
- „Eddystone”, Bloemfonteinstraat 22, Alkmaar
05 : 29˚, 30 ,106 ,107 ,109 , 110 ,115 ,116 ,117 ,126 ,
129 ,130 ,144˚,147 ,150 , 153 ,154 ,155˚,156 ,158 ,
159 ,161˚,162˚,166 ;
06 : 12 , 15 ;
49 : 46 .
0748 Jansen
(vader van juff. Jansen)
05 : 116 ;
49 : 46 .
0749 Jansen
(wapenhandelaar te Amsterdam-Noord)
05 : 115 ,116˚,130˚;
49 : 46 .
„Jansen” : q.v. Y. van den Hout
0750 Jansen, G.J.
(fabrikant van ondergoed te Vriezenveen, broer van W.C. Jansen, compagnon van J.L.L. Tilanus)
* 1843
19 : 41 .
0751 Jansen, J.F.
(adjunct-secretaris van de Katholieke Aannemersbond)
19 : 23 .
0752 Jansen, juff.
(dochter van één der vele Jansens, bij wie Bob zijn 1e taxichauffeur moet wegsleuren)
05 : 116 ;
49 : 46 .
0753 Jansen, mevr.
(moeder van Jansen # 746)
- Haarlemmerdijk, Amsterdam
05 : 115 ,116˚;
49 : 46 .
0754 Jansen, mevr.
(ochtendhumeurige vrouw te Amsterdam-Noord)
05 : 115 ,116˚;
49 : 46 .
0755 Jansen, mevr.
(vrouw van Jansen # 738)
05 : 113 ,114 ,127 ,129 ;
49 : 46 .
0756 Jansen, mevr.
(vrouw van Jansen # 743)
05 : 115 ,116˚;
49 : 46 .
0757 Jansen, W.C.
(fabrikant van ondergoed te Vriezenveen, broer van G. Jansen, compagnon van J.L.L. Tilanus)
* 1848 , † 1895
19 : 41 .
0758 Jansen-Barley, Annie
(dochter van Barley, vrouw van Jansen # 747)
05 : 29 , 30 ,107 ,110 ,116 , 117 ,126 ,129 ,130 ,150 ,
153 ,154 ,155˚,156 ,157˚, 158 ,159 ,161˚;
06 : 12 ;
49 : 46 .
0759 Jansonius
(koffieshophouder in de Marnixstraat te Amsterdam)
05 : 134 .
0760 Januarius
(kennis van A.P. Roos)
49 : 167 .
0761 Janvier, Johannes Wilhelmus
(stoomcarrouselexploitant)
* 10/07/1888 , † 29/10/1943
03 : 29 .
0762 Jardin, François P. du
(kunsthandelaar te Antwerpen)
29 : 95 , 96˚.
0763 Jaromir
(kennis van A.P. Roos)
49 : 167 .
0764 Jason
(hoofdinspecteur van politie te Pittsburgh/Pa.)
22 : 13˚, 33˚- 36˚, 37 - 40 , 45 , 46˚, 57˚, 58 , 59 ,
60˚, 61˚, 65 , 76˚, 80˚, 81˚, 84˚.
0765 Jatsie
(kennis van A.P. Roos)
49 : 167 .
0766 Jean-André
(oom van een meisje op het strand van Le Lavandou)
37 : 88 .
0767 Jefferson, Arthur Stanley
= „de Dunne” [47,11+]
= „Stan Laurel” [19,66+]
[foutief : „Oliver” : 47,11]
(Amerikaanse filmkomiek, compagnon van O. Hardy)
* 16/06/1890 , † 23/02/1965
19 : 66 ;
47 : 11 ;
49 : 84 , 85 , 86 , 88 - 92 , 94 , 96 ;
50 : 15 .
0768 Jefferson, Thomas
(3e president van de Verenigde Staten van 1801 tot 1809)
* 13/04/1743 , † 04/07/1826
45 : 31 , 32˚, 35 .
0769 Jeffries” [06,98+]
(brandweercommandant van Bromborough & Eastham)
06 : 98 , 99 ,100 ,101˚,102˚, 105˚,112˚.
0770 Jeffries, Jarvis K.
(zakkenroller te Manchester, handlanger van Barnett / handlanger van Breitstein)
04 : 7 - 10 , 16 , 17 - 20 , 21˚, 22˚, 23 - 30 , 31 ,
32 , 33˚, 34˚, 36˚, 40 , 41 , 42˚, 43˚, 44˚, 46˚,
47 - 50 , 53˚, 55˚, 56˚, 57˚, 58˚, 59˚, 60 , 63 -
66
, 67 , 68˚, 69˚, 73 - 76 , 77˚, 78˚, 79˚, 80˚,
84˚, 86 , 87˚, 88 - 93 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 ,
100 ,102 ,103 ,105˚,119 , 120˚,121 -125 ,128 ,129 ,
131˚-135˚,136 ,137 ,138 , 139 ,142 ,143˚,144 -148 ,
149 ,150 ,151 ,153˚,155˚, 156 ,157˚,158 ,159 ,162 ,
166 ,167 ,171 ,175 -178 , 179˚,180˚,181 ,182 ,184 ,
185 ,189˚,190˚,191 ;
05 : 13˚, 14˚, 15 , 20 , 21 , 22 , 34 , 35 , 37 , 58˚,
59 , 60 , 62˚, 63 , 64˚, 66 , 67 , 68 , 70˚, 72˚,
73˚, 74 - 77 , 78˚, 79 - 84 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99˚,100 -
103
,104˚,105 -110 ,111 , 112 ,113 ,118 ,119 -126 ,
133 ,134˚,136 -148 ,149 , 150 ,152 ,154 ,160 ,161 ,
162 ,165 ,166 ,168 ,171 ;
06 : 6 , 7 , 14 , 15 , 16 , 20 , 21 , 22 , 24 - 27 ,
31 , 36˚, 41˚, 44 , 45 , 47 - 51 , 52˚, 54 , 56 ,
57 , 58 , 60 , 63 , 64 , 65 , 67 - 72 , 74 , 80 -
86
, 88 , 91 -100 ,101˚, 102 ,103 ,105 ,106 ,107 ,
112 ,113 ,114 ,118 ,119 - 123 ,126 ,128 ,129 ,130 ,
135˚,136˚,142 ,143 ,146 , 147 ,148 ,151 ,152˚,175 ,
176 ,177˚,178 ,179 ,180 , 181 ,182 ,186 ;
07 : 125˚;
10 : 157˚;
11 : 116˚;
13 : 41˚;
18 : 141˚;
21 : 5˚,105˚;
30 : 39˚;
39 : 10˚;
50 : 181˚.
0771 Jellinek, Mercedes
(dochter van een ontwikkelaar bij Daimler, naamgeefster aan de Mercedes)
* 16/09/1889 , † 23/02/1929
10 : 86 , 87 , 91 , 92 , 98 , 102 ,103 ,105 -108 ,121 ,
127 ,161 ,172 ,184 ,191 ;
11 : 174 ,179 ,181 ;
15 : 79 ;
16 : 21 ,159 ;
20 : 18 ;
29 : 146 ,174 ;
31 : 114 ,117 ,129 ,130 ;
32 : 95 , 98 ,100 ,101 ,104 , 105 ,106 ,111 ,112 ,114 -
117 ,121 ,123 ,124 ,125 , 129 -132 ,134 ,135 ,137 ,
138 ,140 ,141 ,142 ,146 , 170 ,172 -175 ,180 ;
33 : 39 , 51 , 53 , 59 , 60 , 65 , 66 , 67 , 68 , 73 ,
74 ;
38 : 124 ,156 ;
40 : 53 , 74 , 75 ,171 ;
41 : 6 , 51 , 88 ,155 ;
42 : 12 ,109 ,110 ,116 ;
47 : 127 .
0772 Jenkins
(medewerker van de Trinidadse Kunstmest Maatschappij en de FBI te Port of Spain)
18 : 38˚, 39˚,117 ,118 ,129 , 138 ,171 ,180 .
0773 Jennifers, Jenny
(vrouw van Joe Jennifers, deelneemster aan een rondreis van United States Tours in de groep van S. Holden-Vandebuur)
43 : 51˚, 52˚, 55˚, 56˚, 57˚, 63˚, 66˚, 67˚, 68˚, 69˚,
71˚, 76˚, 77˚, 78˚, 79˚- 83˚, 84˚, 87˚, 88˚, 89˚,
91˚, 92˚, 94˚, 95˚, 96˚, 97˚, 98˚, 99˚,100˚,101˚,
104˚,105˚,108˚,111˚,112˚, 113˚,114˚,115˚,116˚,117˚,
118˚,120 ,121 ,122 ,123˚, 124˚,125˚,127˚,132˚-135˚,
137˚,141˚,142˚,143 ,145˚, 148˚,149˚,150 ,151 ,152˚,
153 ,154 ,155˚,156 ,160˚, 166˚-170˚,174˚,176˚;
44 : 7˚, 11˚, 12˚, 14˚, 20˚, 23˚, 24˚, 39˚, 52˚, 62˚,
92˚, 95˚,107˚,112˚,113˚, 147˚,153˚,187˚;
45 : 7˚, 8˚, 9˚, 11˚, 13˚, 14˚, 23˚, 25˚, 94˚,128˚,
156˚,163˚.
0774 Jennifers, Joe
(Engelse deelnemer aan een rondreis van United States Tours in de groep van S. Holden-Vandebuur)
43 : 51˚, 52˚, 55˚, 56˚, 57˚, 63˚, 66˚, 67˚, 68˚, 69˚,
71˚, 76˚, 77˚, 78˚, 79˚- 83˚, 84˚, 87˚, 88˚, 89˚,
91˚, 92˚, 94˚, 95˚, 96˚, 97˚, 98˚, 99˚,100˚,101˚,
104˚,105˚,108˚,111˚,112˚, 113˚,114˚,115˚,116˚,117˚,
118˚,120 ,121 ,122 ,123˚, 124˚,125˚,127˚,132˚-135˚,
137˚,141˚,142˚,143 ,145˚, 148˚,149˚,150 ,151 ,152˚,
153 ,154 ,155 ,156˚,160˚, 166˚-169˚,174˚,176˚;
44 : 7˚, 11˚, 12˚, 14˚, 20˚, 23˚, 24˚, 39˚, 52˚, 62˚,
92˚, 95˚,107˚,112˚,113˚, 147˚,153˚,187˚;
45 : 7˚, 8˚, 9˚, 11˚, 13˚, 14˚, 23˚, 25˚, 94˚,128˚,
156˚,163˚.
„Jensen” : q.v. Y. van den Hout
0775 Jeremias
(Bijbels profeet)
49 : 120 .
0776 Jezus Christus
[Sp. Cristo : 34,52+]
[Sp. ook : „San Salvador” : 21,143]
(zoon van God)
* ± 6 v.C. , † ± 30 n.C.
03 : 48 ;
21 : 143 ;
34 : 52 , 64 , 65 , 77 ,120 , 121 ,133 ,153 ,165 ,167 ,
168 ;
39 : 115 .
0777 Jim
= „Jimmy” [39,164]
(lasser bij het project van Sholto & Creed in de Docklands)
39 : 164˚,165˚,166 ,167 ,174˚, 179˚.
0778 Jimmy
(vriendje van een dochter van Rufus # 1344 en Sarie)
23 : 108 -111 ,112˚.
„Jimmy” : q.v. Jim
„J.J.” : q.v. J.J. Mills
0779 Job
(bijbelse figuur in het land van Oes)
23 : 43 ;
31 : 114 .
0780 Joe
(geldophaler van J. Dalmonte’s clandestiene loterijen te Harrisburg/Pa., helper van P. Rossi)
23 : 48˚, 49˚, 53˚, 54 , 55 , 56˚, 57 - 65 , 75˚, 76 ,
77 , 78 ,125˚,129˚;
30 : 39˚;
39 : 10˚;
50 : 181˚.
0781 Joe
(professor in de archeologie, opvarende van de „Willi Waw”)
01 : 101˚,106˚,107˚,108˚,111˚, 112˚,113˚,116˚,117˚,125˚,
126˚,127˚,128˚,136˚,137˚, 138˚,139˚,140˚,141˚,143˚-
146˚
,147 ,148˚,149 ,150 , 151 ,152˚,153 -156 ,157˚,
163 ,164˚,165 ,168˚,169 - 173 ,175 ,176 ,178 ,179 ;
02 : 8˚, 33˚, 60˚,106 ,107 , 109 ,173˚,174 ,181˚,182 ,
188 ;
03 : 7 , 8˚, 9 , 10 , 16˚, 17 , 18˚, 19 , 20˚, 21 ,
22 , 25˚, 26˚, 29˚, 30 , 31 , 32 , 80˚, 82˚,102 ,
123 ,124 ,125 ,126 ,128 , 130 ,131 ,132 ,141˚,146 ,
147 ,148˚,152 ,153˚,156˚, 157 ,176˚,184 ,186˚;
04 : 71˚.
Joe : q.v. Jake # 726
0782 Johan
(huisknecht van Kresse, informant van J. Miller)
27 : 134˚,135˚,138˚,144˚,145 , 146˚;
29 : 51˚.
0783 Johann
(ex-Wehrmachtsoldaat in Nederland, dief van de „Grimbos-erfenis”, eigenaar en machinst van de „Lorelei”)
14 : 11˚, 12˚, 13˚, 63 ;
15 : 10 , 54 ,156 ,157 ,158 , 161 -166 ,167˚,169 ,172 ,
173 ,174 ,175˚,177˚,178 - 182 ,188 ,189 ,190˚,191 ;
18 : 141˚;
21 : 5˚,105˚;
30 : 39˚;
39 : 10˚;
50 : 181˚.
0784 Johann
(vader van Johann # 783)
15 : 161 .
0785 Johann, Frau
(moeder van Johann # 783)
15 : 158 ,161 .
0786 Johanna de Waanzinnige
(vrouw van Filips de Schone, koningin van Castilië en León van 1504 tot 1555)
* 06/11/1479 , † 12/04/1555
36 : 15 .
0787 Johnny
(figuur in een Amerikaanse evergreen)
19 : 119 ;
26 : 154 ,155 .
0788 Johnny
(monteur van de garage van „The Galleries” te Harrisburg/Pa.)
22 : 166˚,167˚,168˚,176˚;
23 : 81˚- 84˚, 85 , 86 , 87 , 88˚- 91˚, 96˚, 97˚, 98˚,
99˚.
„Johnny Jordaan” : q.v. J. van Musscher
0789 Johns, J.P.
(drugstorehouder te Pittsburgh/Pa.)
- Market Street, Pittsburgh/Pa.
22 : 9 , 10˚, 11 , 12˚, 16˚, 17˚, 27 , 29 ;
23 : 10 , 11 .
0790 Johnson, Lou
(fabrikant van (buitenboord)motoren te Sount Bend/Indiana)
* 1881 , † 1963
13 : 7 ;
25 : 94 , 95 ,100 ,107 ,184 ;
33 : 23 , 33 ;
48 : 44 .
0791 Johnson
(muiter op de „„Frisco””)
01 : 58˚, 61˚, 62˚, 64˚, 67˚, 68˚, 71˚, 72˚, 76˚, 78˚,
80˚, 85˚, 86˚, 87˚, 89˚, 92˚, 93˚, 95˚, 96˚, 97˚,
98˚,101 ,102˚,103˚,104˚, 119˚,127˚-130˚,136˚,138˚,
139˚,140˚,141˚,144˚,146˚, 148˚,150˚-154˚,156˚,157˚,
158˚,159˚,160˚,161˚,162˚, 163˚,185˚;
02 : 8˚, 9˚,173˚;
03 : 6˚, 7˚, 8˚, 34˚, 35˚- 41˚, 42˚, 49˚, 50˚, 51˚,
63˚, 69˚- 73˚, 82˚, 83˚, 105˚,107˚-110˚,114˚,115˚,
126˚,141˚,162˚,183˚,187˚;
04 : 6˚, 35˚, 58˚, 71˚,166˚, 189˚,190˚;
05 : 73˚;
06 : 94˚;
07 : 125˚;
08 : 16˚,188˚;
09 : 5˚;
10 : 37˚, 44˚, 47˚;
13 : 41˚;
16 : 22˚, 61˚, 84˚;
18 : 141˚;
20 : 44˚;
21 : 5˚,105˚;
26 : 16˚;
27 : 22˚, 31˚;
30 : 39˚, 54˚;
31 : 35˚,188˚;
34 : 6˚;
39 : 10˚;
43 : 44˚;
44 : 9˚;
46 : 52˚;
50 : 181˚.
„Johnson” : q.v. M..E. Duffy
„Johnson” : q.v. J. Prins
„Johnson, Don” : q.v. D. Wayne
0792 Johnson, Howard Dearing/Deering
(eigenaar van een drugstore in Wollaston/Mass., oprichter van een hotelketen)
* 02/02/1897 , † 20/06/1972
47 : 80 , 87 - 90 .
0793 Johnson, Olof
(Zweeds/Amerikaanse wichelroedeloper te Chicago/Ill.)
35 : 71˚, 87 , 88 , 89 .
0794 Johnstone
(vriend van V. Vassar, legerdumphouder te Blackpool)
07 : 13˚, 16 , 17 , 18 , 19˚, 20˚, 21 , 22 - 28 , 30 -
33
, 36 - 40 , 41˚, 47˚, 48 , 49 , 87 , 88 , 97 -
100
,110 -117 ,121 -125 , 126˚,128˚,129 ,133 ,134 ,
136 ,138 ,139˚,143 ,144 , 146 ,147 ,148 ,149˚,150 ,
155˚,159 -167 ,169 ,171˚, 173 ,174 ,175 ,176 ,177˚,
178˚,182 ,183˚,185 ,186 , 187˚,188 ,191 ,192 .
0795 Jonas
(oudtestamentische profeet)
14 : 92 ;
15 : 93 ;
31 : 68 ;
37 : 111 ;
38 : 175 ;
43 : 96 ;
46 : 136 .
0796 Jonson
(politie-agent te San Francisco/Ca.)
24 : 83˚, 84 , 85˚.
0797 Joop
(Nederlandse toerist in de Languedoc)
38 : 52 , 53 .
José, San : q.v. St. Jozef
0798 Joséphy, Erlend
(kioskhouder te Frankfurt/O.)
41 : 96 .
„Joséphy, Erlend” : q.v. A. Roos
0799 Joyce
(au-pair-meisje van Larroquette # 893, tolk en helpster van B. Evers)
37 : 88 , 90 , 91 , 94˚, 95 , 96 ,118 -130 ,132 ,133 ,
137 ,138 ,139 ,141˚,163 , 179 ,185˚;
38 : 13˚,112 ,130 .
0800 Jozef” [10,92]
(handlanger van S.P. Berini te Tripolis, chauffeur)
10 : 37˚, 43˚, 67˚, 70˚, 75˚, 86˚- 91˚, 92 , 98˚,102˚-
109˚
,127˚,128˚,130˚-133˚, 143˚,145˚-149˚,150˚,155˚,
156˚,157˚,158˚,160˚,169˚-172˚;
13 : 41˚;
18 : 141˚;
21 : 5˚,105˚;
30 : 39˚;
39 : 10˚;
50 : 181˚.
0801 Jozef, St.
[Sp. San José]
(echtgenoot van Maria, timmerman te Nazareth)
21 : 143 .
0802 Jubel
(kennis van A.P. Roos)
49 : 167 .
0803 Judah
= „Ben Hur” [06,34]
(Joodse slaaf in Rome, hoofdpersoon uit L. Wallace’s „Ben Hur”)
06 : 34 .
0804 Juk
(broer van Jubel)
49 : 167 .
0805 Juliana
(koningin der Nederlanden van 1948 tot 1980)
* 30/04/1909 , † 20/03/2004
15 : 103˚;
20 : 48˚;
22 : 132˚;
26 : 29˚.
Julius Caesar : q.v. C.I. Caesar
„Jumbo” : q.v. J. Elephant
0806 Jut, Henricus (Hendrik) Jacobus
(beruchte Haagse moordenaar in 1872, naar wie de „Kop van Jut” is genoemd)
* 19/07/1851 , † 12/06/1878
07 : 46 ;
16 : 20 ;
18 : 108 ;
21 : 73 ;
47 : 133 ,134 ,135 ,172 ,178 ;
48 : 18 .


Google
www op deze website