De Bob Evers-serie :


DEEL 01 : AVONTUREN IN DE STILLE ZUIDZEE :
a Drie jongens vertrekken naar Buenos Aires ! p 5
b Gein met de bemanning en de eerste zeeziekte p 25
c Storm en schipbreuk p 35
d Rond Kaap Hoorn en de Stille Zuidzee in p 74
e Vechtpartijen op een zeiljacht p 97
f Krijgsraad in de kajuit p 143
g De muiters veranderen hun plannen ! p 157
h Koers noord-noorwest p 163
i De muiters breken los ! p 168
j Drie jonge Robinson Crusoe’s p 185-187


DEEL 02 : DRIE JONGENS OP EEN ONBEWOOND EILAND :
a De eerste nacht op het eiland p 5
b Twee muiters worden begraven. Een spookkip duikt op p 29
c De eerste ontdekkingstocht p 49
d Er wordt een hut gebouwd ! p 70
e Nieuwe gevaren dreigen p 88
f De muiters in de val p 105
g Jan entert het jacht p 125
h Bob bevrijd ! p 133
i Luilekkerland bij zonsondergang p 147
j Verdere ontdekkingen van allerlei soort p 162
k Plannen voor een invasie p 176-190


DEEL 03 : DE STRIJD OM HET GOUDSCHIP :
a Invasie van een eiland p 5
b De invasie gelukt p 12
c Arie op patrouille p 23
d Negers belagen de Frisco p 34
e De brullende blanke duivel p 54
f Nieuwe verwikkelingen met muiters p 77
g Van slimme streken en snelle gevechten p 87
h De Kanaken komen in actie p 94
i Arie Roos als negeropperhoofd p 123
j Verwikkelingen in en om een vrachtschip p 133
k De eindstrijd om het goud p 157
l Terug naar Holland p 183-190


DEEL 04 : EEN OVERVAL IN DE LUCHT :
a Londen vraagt om hulp ! p 5
b Amsterdam - Caïro. Een vreemd telegram p 22
c Een overval in de lucht p 33
d Jan Prins gaat op verkenning uit p 59
e Van middernacht tot zonsopgang p 75
f De eerste aanval p 86
g De aanval van de bandieten p 100
h Tante Ginny helpt een handje p 120
i Met PH-XKY kan niets gebeurd zijn ! p 132
j Hulp uit de lucht en S.O.S.-signalen p 147
k Jan en Anderson ruilen inlichtingen p 163
l Een wilde nacht in Kaapstad p 172
m Twee jongens in een racevliegtuig p 187-191


DEEL 05 : DE JACHT OP HET KOPEREN KANON :
a Twee zoons raken zoek ! p 5
b De wilde kolonel hoort een fantastisch verhaal p 12
c Berichten uit Portsmouth en Cairo p 29
d Een inklimming met verrassingen p 38
e Een vliegtuig vermist ! p 56
f Jacht op een vliegtuig ! p 65
g Een kolonel op het pad der misdaad p 86
h Hulptroepen komen in actie p 105
i Jeffries speelt een eigen spel p 111
j Moeilijkheden op een politiebureau p 127
k Kabaal rondom Alkmaar p 150
l ... en weer een jacht ... en weer een politiebureau p 170-190


DEEL 06 : SENSATIE OP EEN ENGELSE VRACHTBOOT :
a Inspecteur Bullepees hoort een vreemd verhaal van een vreemde Engelsman p 5
b De jacht begint weer ! p 23
c Deining in Bromborough ! p 41
d Een dorp vol avonturen p 73
e Bob en Lois op het nachtelijk oorlogspad p 87
f Grote heibel in een rustig hotel p 104
g Jan Prins komt in actie ! p 115
h Alle honden op het spoor ! p 131
i Sensatie op een Engelse vrachtboot ! p 144
j Een verhaal van stuurman Brass p 163
k Het einde van de jacht ! p 174
l Een spaarpotje voor Bob, Jan en Dikke Arie p 184-187


DEEL 07 : TUMULT IN EEN TOERISTENHOTEL :
a Er is driehonderdduizend gulden verdonkeremaand ! p 5
b Tumult met witte muizen en koperen toeters ! p 20
c Vonnie mept op een schoenpoetsersschedel p 36
d Vreemde gebeurtenissen met schoenen en pistolen p 50
e Paniek in het smokkelaarskamp ! p 64
f Arie steekt zijn nieuwsgierige neus in andermans bullen p 75
g Verrassingen voor Carlotta en Lilian p 93
h Jan Prins loopt in een val ! p 101
i Avonturen in storm en regen p 109
j Arie overdondert een hoteldetective p 143
k Er lopen nog meer smokkelaars in de val ! p 151
l Vonnie krijgt zijn geld toch nog ! p 170-192


DEEL 08 : DRIE JONGENS ALS CIRCUSDETECTIVE :
a Jan en Arie vallen met hun neus in de spoortreinen p 5
b Bob Evers valt met zijn neus in een ferme vechtpartij p 14
c Wat is er toch met die treintjes aan de hand ? p 34
d Bavianen gaan er zich mee bemoeien ! p 49
e Over boeven en bavianen; over paniek en politie p 62
f De bromfiets-brigade maakt de pret nog groter ! p 81
g Van nachtelijke klopjachten en slimme besluipingen p 99
h Waarin Arie zo slim is als een baviaan p 120
i Surprise voor een brigadier van politie p 130
j Jan Prins haalt sinaasappelen en Bob Evers raakt zoek p 139
k Amerikanen ondervragen Arie en Jan Prins wordt bijna gesnapt p 157
l Jan Prins is te haastig geweest ! p 172
m Wedren naar de Belgische grens ! p 180-191


DEEL 09 : EEN DOLLARJACHT IN EEN D-TREIN :
a Een fantastische opdracht ! (Om van te likkebaarden) p 5
b Arie heeft dikke lol en Jan Prins wordt heel boos p 15
c Brussel brengt de eerste botsing p 26
d De Bolle wordt vakkundig schaakmat gezet p 40
e Twee reizende redacteuren spelen hun rol p 58
f Auto-avonturen van Arie Roos p 72
g Onprettige verrassingen voor Bobbie Evers p 87
h Opgewondenheid van Jan Prins en koelbloedigheid van Bob Evers p 100
i Nieuwe activiteiten van alle personen p 114
j Invallen in een speelgoedfabriek p 126
k Nog meer avonturen van Arie p 139
l Hoe meer zielen, hoe meer vreugd in de speelgoedfabriek p 151
m Gooi- en smijtfilm in een speelgoedfabriek p 170-191


DEEL 10 : EEN SPEURTOCHT DOOR NOORD-AFRIKA :
a Bob Evers komt uit de lucht vallen p 5
b Gekien met een kaart en een code p 16
c Toch bendeleden aan boord ! p 20
d Stiekeme dans met stalen stoelen p 27
e Bob bedenkt een prachtsmoes p 33
f Nieuwe handigheden van beide partijen p 42
g De ezel Crick stoot zich tweemaal aan dezelfde steen p 48
h Schermutselingen op een scheepsdek p 56
i Nieuwe bondgenoten ! p 64
j Een sloep verdwijnt op volle zee ! p 72
k Van nieuwe plannen en oude gevangenissen p 80
l Vrolijke vechtpartijen op een kade p 86
m Arie Roos als eenmanspatrouille p 93
n Darry organiseert een harddraverij p 102
o Gezelschapsspelletjes in een gevangenis p 110
p Crick Darry maakt een kolossale kortsluiting p 119
q Waarin druk met auto’s wordt gereden p 127
r Pech voor Darry en surprises voor de jongens p 138
s Kleine krijgstocht tussen de rotsblokken p 151
t Darry wordt deskundig opgesloten p 161
u Ontdekkingen in Villa Campanula p 169
v Een flesje priklimonade p 180-192


DEEL 11 : DRIE JONGENS EN EEN CARAVAN :
a Bob stuurt een telegram ! p 5
b Een kampeerwagen wordt opgehaald p 19
c De tocht wordt voorbereid p 25
d Amsterdam - Den Bosch p 32
e De eerste nacht in de caravan p 38
f Een avontuur in het bos p 44
g Arie op het spoor p 49
h Nieuwe mysteriën p 61
i Een nacht vol bombarie voor Jan, Bob en Arie p 80
j Geheel nieuwe verwikkelingen ! p 125
k Nieuw kabaal om een kampeerwagen p 159
l Een nieuwe figuur in het spel ! p 169-189


DEEL 12 : KABAAL OM EEN VARKENSLEREN KOFFER :
a Buikmans brengt redding p 5
b Jan en Arie worden opgesloten p 13
c Paniek in Scheveningen p 20
d Buikmans telefoneert en Arie pingelt met een piccolo p 27
e Een telegram mislukt p 36
f Een windhond komt op de proppen p 44
g Erger dan Buikmans en politie: tante p 52
h Het einde van een drukke dag p 61
i Jacht op een windhond p 68
j Buikmans in plaats van Jan p 76
k Jan en Arie raken Buikmans weer kwijt p 84
l Ontsnapt aan een agent p 92
m Op naar Giethoorn p 102
n Geen Talbot, maar een Lancia p 112
o Dicht bij de koffer p 120
p Jan en Arie nemen een duik en Zwartsnor verschijnt p 128
q Mevrouw Straperli neemt (voorlopig) de leiding p 136
r Mevrouw Straperli wordt een beentje gelicht p 145
s Weer dicht bij de koffer p 154
t Mevrouw Straperli (uitgeschakeld) op de bodem van de boot p 162
u Het driemanschap op zoek naar de koffer p 171
v Gestrand ! p 178
w Zeeslag op het meer p 184-191


DEEL 13 : EEN MOTORBOOT VOOR EEN DRIJVEND FLESJE :
a Jan Prins verdient een kwartje p 5
b De man in de motorboot p 12
c Ruzie in de Ringvaart p 23
d Arie Roos aan het spoorzoeken p 32
e Detective Colenbrander op het oorlogspad p 60
f Arie Roos hoort nieuwe dingen p 93
g Arie Roos vindt eindelijk een spoor ! p 111
h Jan en Bob worden gevonden ! p 119
i De jacht op de ’Waterjuffer’ p 146
j De strijd om de ’Waterjuffer’ p 162-190


DEEL 14 : EEN KLOPJACHT OP EEN KAPITEIN :
a Een schip vliegt in brand ! p 5
b Vreemd gevecht op een vrachtauto p 24
c Detectivewerk met handen en voeten p 40
d Perikelen van Jan Prins p 65
e Bob gaat er zich mee bemoeien p 74
f Jan Prins en de zeven zaligheden p 87
g Een klopjacht met hindernissen p 113
h Verrassingen voor alle partijen p 142
i Gevechten in een zomernacht p 157-190


DEEL 15 : EEN RADERBOOT ALS ZILVERVLOOT :
a Een vader wordt uit bed gebeld p 5
b Nachtelijk sollen met een halve erfenis p 14
c Bekvechten over goudstaven p 29
d Dief en diefjesmaats in Duitsland p 44
e Schatgraverij in Zeeland p 56
f Door de mazen van het net ! p 136
g Kwade gezichten in Krefeld p 151
h Een raderboot als zilvervloot p 166-191


DEEL 16 : NUMMER NEGEN SEINT NEW YORK :
a Een onbekende aan de telefoon p 5
b Zwerftocht langs de Zeedijk p 25
c Amsterdam - Lissabon p 47
d Lissabon - Atlantische Oceaan p 79
e Bob Evers gaat meespelen p 138
f Lange gezichten op Long Island p 167-189


DEEL 17 : EEN MEESTERSTUNT IN MEXICO :
a Fraai verhaal door Arie Roos p 5
b Surprises voor de FBI p 19
c Nog een keer pech voor Masters p 34
d Nachtrit door Florida p 52
e Nachtjacht door Bob Evers p 76
f Avonturen op een tafelberg p 104
g Over conservenblikken en dynamietstaven p 135
h Een meesterstunt met knaleffect p 161-191


DEEL 18 : TRAMMELANT OP TRINIDAD :
a Surprise voor inspecteur Kingston p 5
b Verkenningstocht door Bob Evers p 20
c Van een hete kermis thuiskomen ... p 36
d Jacht op een kapotte pakkist p 45
e Onwaarheden tegen een waarzegster p 63
f Trammelant bij de vleet p 71
g Drie jongens moeten hun hersens gebruiken p 91
h Masters wordt actief ! p 116
i Avonturen van Bobbie Evers p 130
j Zeeslag in de Caraïbische Zee p 161-190


DEEL 19 : VREEMD KRAKEEL IN CALIFORNIE :
a Filmavontuur voor Arie Roos p 5
b Merkwaardig kruisverhoor p 33
c Grote activiteit van Arie Roos p 54
d Van hot naar haar door Hollywood p 92
e Gooi- en smijtfilm in een Roadhouse p 113
f Constante verbazing voor Jan en Bob p 149-189


DEEL 20 : LOTGEVALLEN ROND EEN LOCOMOTIEF :
a ’... Je rolt van het een in het ander ...’ p 5
b ’Autorit naar Mexico’ p 17
c ’Eerste dag in Mexico’ p 93
d ’Proefrit van Jan Prins’ p 126
e ’Nachtrit met nieuwe verrassingen’ p 151
f Tractatie voor Talavera p 173-189


DEEL 21 : PYJAMA-REL IN PANAMA :
a Al is Jan Prins nog zo snel, de boef die achterhaalt hem wel ... p 5
b Waarin Jan Prins hoe langer hoe bozer wordt p 31
c Puzzels in Peraira’s pakhuis p 59
d Solopartij voor Jan Prins p 77
e Achtervolging met knaleffecten p 101
f Een ouwe Dakota ... en een piloot uit Minnesota p 128
g Beide partijen nemen maatregelen p 156
h Verraste bandieten en bloeddorstige muskieten p 167-191


DEEL 22 : VREEMD GESPUIS IN EEN WARENHUIS :
a Puzzel in Pittsburgh p 5
b Er komt een aap uit een mouw p 27
c Gedruis van gespuis in een warenhuis p 41
[Scène a : helder idee van Arie Roos p 41]
[Scène b : Hildebrant krijgt hulptroepen p 45]
[Scène c : Met een kinderfietsje naar de expeditie p 48]
d Een juwelenjacht begint p 58
e Meer juwelenkapers op de kust p 75
f Waarin iedereen voor verrassingen komt te staan p 111
g Waarin iedereen slimme streken uithaalt p 132
h Heibel in Harrisburg p 156-191


DEEL 23 : WILDE SPORT OM EEN NUMMERBORD :
a Hoe kletst men zich uit een gevangenis ? p 5
b Dalmonte gaat woedend aan touwtjes trekken p 43
c Een nacht, waarin alle partijen iets beleven p 75
d Een truc met een truck p 115
e Waarin van alles mis gaat lopen p 139
f Veldslag in de bergen p 156-192


DEEL 24 : HOOG SPEL IN HONG-KONG :
a Plannen maken in Pittsburgh ... p 5
b Stampij in San Francisco p 25
c Geheel nieuw soort pret ... met een waterballet p 90
d Oceaandagboek San Francisco - Hong Kong p 131
e Hoog spel in de laatste ronde p 148-190


DEEL 25 : EEN VLIEGTUIGSMOKKEL MET VERRASSINGEN :
a Pa Roos heeft een klusje op te knappen p 5
b Banditisme op een bospad p 14
c Een heel bijzondere tijdbom ! p 43
d Een nacht, waarin weinig wordt geslapen p 53
e Belevenissen op en om de Brasemermeer p 88
f Waarin Arie Roos scherpzinnig is ... en Jantje Prins vernuftig p 126
g Vliegjool met een sportvliegtuig p 150
h Een rekening wordt opgemaakt p 181-189


DEEL 26 : STAMPIJ OM EEN SCHUIFTROMPET :
a Afspraak met een swingorkest p 5
b Iedereen vindt het eenvoudig, maar het wordt steeds verwarder p 48
c Solotoer van Arie Roos p 91
d Luide kunst en vreemde grappen in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen p 113-192


DEEL 27 : KUNSTGREPEN MET KUNSTSCHATTEN :
a Een klusje op te knappen, en een kapitein wordt kwaad p 5
b Over een hondeman en een kunstmagneet p 70
c Rapport bij nacht en stunts bij dag p 92
d Vele zaken worden helder door een hi-fi-kelder p 134
e Kresse zorgt weer eens voor een verrassing p 164-189


DEEL 28 : BOMBARIE OM EEN BUNKER :
a Wij laten ons niet flessen ... door een vent, genaamd Kresse ! p 5
b Slimme stunts van logge Roos p 38
c Auto’s komen en auto’s gaan ... maar de onkostennota groeit steeds aan ! p 79-189


DEEL 29 : ALI ROOS ALS ARIE BABA :
a Over fraaie verhalen ... en briefjes van duizend p 5
b Relletjes in kleine hotelletjes p 29
c Mot in een meubelpakhuis p 108
d Ali Roos als Arie Baba p 132-188


DEEL 30 : HEIBEL IN HONOLOELOE :
a Pittsburgh heeft een probleem ! p 5
b Perikelen met een prototype p 27
c Nacht op Hawaii p 58
d Benarde boel in Harry’s Bar p 136
e Slot in een modern roofslot p 172-189


DEEL 31 : ARIE ROOS WORDT GEHEIM AGENT :
a Een vliegende kraai ... vangt altijd wat p 5
b Arie krijgt een Oldsmobile cadeau p 27
c Vreemdsoortige gevechten p 65
d Den Haag - Frankfurt am Main p 92
e Activiteiten van Jan Prins p 122
f Ontknoping op een spoorwegknooppunt p 150
g Bolleboos Arie Roos zit ... sprakeloos p 178-190


DEEL 32 : CNALL-EFFECTEN IN CASABLANCA :
a De man in het lichtgrijze pak p 5
b Slordig werk p 29
c Slimme toeren op het slappe koord ... p 74
d Knal- en andere effecten p 111
e Nacht in het havenkwartier p 142-187


DEEL 33 : EEN ZEEGEVECHT MET WATERVREES :
a Geharrewar in een Haven p 5
b Steek-spel met Watervrees p 22
c Arie Roos : Komediant in drie akten p 46
[a : Parkeerbewaarder plat praten p 46]
[b : Mercrier in de heupzwaai kletsen p 58]
[c : Politiemannen in het ootje zwammen p 68]
d Complicaties op een Havenkade p 87
e Berberfestijn in de woestijn p 117
f Een Griek windt zich op p 136
g Botsingen op een vliegveld p 152
h De man in El Mansour p 169
i Een knal voor Cnall p 183-190


DEEL 34 : BOB EVERS BELEGERT FORT B :
a De Club der gokgrage miljonairs p 3
b Krijgsplannen en Komediestreken p 27
c Noodlandingen en Noodsprongen p 51
d Geen Spreekwoorden, maar Daden ! p 89
e Nacht in het Oerwoud p 117
f Het Dubbelspel van Juan Cabral p 136
g De Slag om de Smaragdmijn p 153-192


DEEL 35 : ARIE ROOS ALS RUILMATROOS :
a Schatgraven of schatduiken p 5
b Aanval op een doos wasgoed p 22
c Subtropische kloppartijen p 44
d De tegenpartij bakt zoete broodjes p 55
e Czappa windt zich op p 74
f Ontvoering van een kok op straat ... en Jan Prins wordt enorm kwaad p 87
g Jan Prins bespaart weer eens geld ... en Rikkers loopt warm p 113
h Ruilmatroos Roos kokkerelt en Jan ruikt konijnen p 127
i Bijzondere bezigheden voor iedereen p 150
j Een zéér vreemde manier om een huis binnen te komen p 171-192


DEEL 36 : KLOPPARTIJEN IN EEN KOELHUIS :
a Amsterdam belt Pittsburgh p 5
b Nachtconferentie rond een stapelbed p 14
c Bijgeloof in Noord-Italië p 25
d Ruzie om een revolver p 31
e Een vrachtauto verdwijnt p 47
f Jan Prins op de solotoer p 58
g Country Wild en Western op een camping p 74
h Arie heeft domme pech en Jan heeft wild geluk p 93
i Op jacht naar beroepsdieven p 107
j Bliksemoverval op Jan en Arie p 119
k Bonje met Bodewes p 132
l Een koeler dan koel-cel p 145
m Ferdinand verovert een vrachtauto p 154
n Nieuwe botsingen bij het koelhuis p 170
o Een verrassing per cassetteband p 184-188


DEEL 37 : SUPERSLAG IN EEN SUPERMARKT :
a Drie jongens missen een Volvo en pa Roos wordt boos p 7
b Bob Evers wordt herhaaldelijk op de kop getikt p 23
c Wagenhandel en wagenziekte p 44
d Met horten en stoten op weg naar Frankrijk p 61
e Troepenverplaatsingen aan de zuidkust p 82
f Groteske slag in een supermarkt p 98
g Het fort van een miljonair p 118
h Jan nuttigt een driesterrenmaaltijd p 140
i Botsingen in een onweerbos p 158
j Verovering van een computerauto vol vitaminen p 175-192


DEEL 38 : EEN FESTIVAL VOL VERWIKKELINGEN :
a Zoeken naar een computer in een tomatenberg p 7
b Nachtelijke strijd bij Dougalls bussenfort p 19
c Nachtelijk gekrakeel langs de autoweg p 38
d Een tocht naar Sète, begeleid door vliegen p 55
e De Rue Fondère, maar waar is nummer 168 ? p 71
f Bob ontmoet een club miljonairs en schrikt zich ongans p 85
g Vermaak in een luxe-gevangenis p 103
h Borrini wordt actief p 122
i Bob en Arie kidnappen ... Jan p 139
j Achtervolgingen, maar wie is op de vlucht voor wie ? p 153
k Arie schilt een tomaatje met Dougall p 169-187


DEEL 39 : BOUWBONJE OM EEN STAALSKELET :
a Wat kan er nou gebeuren in een nieuwbouwwijk in Londen ? p 7
b Problemen van een getergde bouwbaas p 22
c Inbraak in het pakhuis van pa Evers p 39
d Diefstal per karrevracht p 54
e Conferentie in kamer 571 p 72
f Sabotage in een liftschacht p 85
g Een graffitibus als botsauto p 96
h Een bestolen dief ruïneert een flat p 120
i Burns geeft een spoedcursus staalskeletbouw p 134
j Arie ontmoet een saboteur en krijgt een lik p 146
k Jacht in de piramide p 162
l Een klapstuk p 178-184


DEEL 40 : SCHERMUTSELINGEN BIJ EEN ZANDAFGRAVING :
a Nijpend geldgebrek en een Repo Man p 7
b Drie portefeuilles in een wrakke Austin Healey p 19
c Een rode Saab 96L verschijnt ... p 39
d Een rode Saab 96L verdwijnt ... p 50
e Auto’s bij de vleet, maar waar zijn de motorblokken ? p 64
f Jan Prins voert een merkwaardig gesprek p 80
g Schermutselingen met twee grote broers p 96
h Een bromfiets en een overvalwagen p 112
i Jan in actie op een buurtbruiloft p 129
j Gevecht tussen een vrachtauto en een bulldozer p 146
k Herovering van de Saab 96L p 163
l Frau Hauser ontzet Bob Evers p 174-188


DEEL 41 : BAKKELEIEN IN EEN BERLIJNSE BIOS :
a Achtervolging in een file p 3
b Arie heeft trek in brood, een chauffeur in geld p 17
c Snelle gevechten op de snelweg p 28
d Zoektocht naar auto’s, voedsel en plattegronden p 45
e Miljonair Metzger en het mysterie van de halve snor p 58
f Bob Evers krijgt Duitse lesjes p 72
g Slimme telefoongesprekken van dikke Arie Roos p 85
h Jan Prins doet zichzelf een hoed en een fiets cadeau p 103
i Twee Duitse broers in rep en roer p 119
j Jan bekvecht met een warmgelopen portier p 135
k Botsingen in een biertuin p 150
l Bakkeleien in een bioscoop p 167-189


DEEL 42 : DE STRIPMAN VAN SŁUBICE :
a Afrekening met miljonair Metzger p 7
b Jan wordt een loer gedraaid van acht mark vijftig p 22
c Een ziekenhuis en Dorris van lijn drie p 38
d Jan doet een boodschap; Arie slaapt op een openluchtbank p 52
e Vreemdsoortig gevecht op een gammele brug p 67
f De koerier van lijn 3 p 85
g Arie ontdekt een motorblok en Bob een koerier p 103
h Jan krijgt een serie heldere ideeën p 116
i Een BMW 750i verdwijnt over de grens p 131
j Jan Prins in het hol van de Wolf p 145
k Arie doet een ontdekking, maar alleen Jan heeft dat door p 161
l De bunker van de Stripman p 176 - 188


DEEL 43 : BIZARRE KLUSSEN MET VAKANTIEBUSSEN :
a Een telegram met een Schots luchtje p 7
b Verwikkelingen rond een vispaleis p 21
c Jan krijgt een busreis aangeboden ... Gratis p 44
d Jan Prins loopt een diner mis en gaat op bed liggen treuren p 60
e Een lopende band vol onheil en doem p 77
f Grotigheden in Klein Batavia p 95
g Kofferruil en paspoortentreurnis p 109
h Arie ontdekt een knotje en twee kleuren draadjes p 125
i Geween om koffers en een lachende Amerikaan p 143
j Een Motown-explosie in Motor Town p 157
k Wie is Suzanne MacGarrigle en bestaat ze eigenlijk wel? p 171-189


DEEL 44 : RAADSELRELLEN ROND EEN RONDREIS :
a Muzikale opstootjes in een praalhotel p 7
b Sterk staaltje autokraak met picknick p 21
c Jan ontdekt een vlieg, een skigebied en een blokhut p 35
d Over het trekken aan touwtjes p 51
e Een Colt Python die niet knalt, maar plokt p 65
f Speurtocht naar Bill Holden p 84
g Van Kalamazoo naar Chicago Hilton and Towers p 105
h Spookachtige gewelddadigheden bij Pete’s Palace p 119
i Ontslag; eerst voor Jan, daarna voor Arie en Bob p 138
j Slimmigheden van Jan Prins p 160
k Een ex-reisleider slaat door p 176-189


DEEL 45 : LISTIGE LOEREN IN LAS VEGAS :
a Gesprek voor drie heren en drie slimme jongens p 7
b Van Chicago naar Wyoming met een krijger p 24
c Mini-brand voor 200 brandweerlieden p 42
d Spookbotsing met tienduizend dollar p 60
e Bloedstollende stunts op een bergweg p 76
f Sprookjes van Ome Arie p 91
g Bob ziet een camper en krijgt een buik vol onraad p 111
h Arie speelt paard met een vriendelijke reus p 130
i Het draaien van een listige loer p 150
j Denderende stunt van buschauffeur Archer p 167-189


DEEL 46 : FEESTELIJKE VELDSLAGEN IN SAN ANTONIO :
a Een fik in de White Hills p 7
b De gevangenis van Mohave County, Arizona p 24
c Niets zo toevallig als toeval p 43
d Tweeduizend kilometer woestijn en gebergte p 57
e Bobs feestelijke nachtmerrie p 72
f Mexicaanse verrassingen voor Jan Prins p 93
g Ontsnapping uit La Villita p 114
h Veldslagen bij de rivier en de Mexicaanse markt p 132
i De route naar Algiers p 154
j De strijd bij de Mississippi p 171-189


DEEL 47 : ARIE ROSE ALS RESERVE-ACTEUR :
a Een filmklus voor Arie Roos p 5
b Ontmoeting in het Armstrong Park p 21
c De slag op de Creole Queen p 31
d Computer-orders van drie vaders p 57
e Docu-dubbel Red Rose p 70
f Jan rampentocht naar de Lady Luck p 82
g Strijd op de oever van de Mississippi p 100
h Wat is er loos met acteur Red Adams? p 119
i Arie als kop van Jut p 133
j Een container met vloeibaar vet p 153
k Een kidnapping rond middernacht p 166-182


DEEL 48 : GROF GESCHUT OP SCHATEILAND :
a Op weg naar Schateiland p 5
b Makelaar Bob op Palmeiland p 19
c Een kledingkamer met een koordje p 41
d Vuurwerk in de Achtste straat p 61
e Een tuin vol tumult p 81
f Botsingen in een drijvend dolhuis p 105
g Een piratenschip en Duivelseiland p 121
h Een doos met een kistje p 136
i Pat Platt pakt uit p 152
j Het enteren van een piratenschip p 165
k Jan Prins als afvalverwerker p 177-184


DEEL 49 : MAXIBOTSING OP EEN MINIBAAN :
a Bezoek aan zeemeerman Margolin p 5
b Een opdracht met een luchtje p 18
c Gaan we nu al naar Nederland of... p 37
d Speurtocht naar een detective p 48
e Tumult in Winterwonderland p 68
f Nachtelijk beraad in een moeras p 98
g Begin van het Janloze tijdperk p 117
h Bob deelt tijd met Tom Farbridge p 133
i Duluth in Nederland p 145
j Directeur Prins beheert een callcenter p 158
k Jan hoort de naam van een oude bekende p 172-182


DEEL 50 : RUMOER IN EEN RUSTGEBIED :
a Over het leggen van luren en een handig handeltje p 5
b Bob en de chaostheorie p 24
c Speurtocht naar Van den H. en supscharrelaar B. p 47
d Een Helhond in een helledorp p 66
e Onlusten in het Lutterzand p 86
f Botsingen in een rustgebied p 107
g Een saunaverhaal over obligaties en oude aandelen p 133
h Ruilmiddel voor Bob, maar waar is-ie? p 152
i Hoe zetten we Block voor het blok? p 169-182


DEEL 51 : CLANDESTIENE STREKEN OP EEN CRUISESCHIP :
a Een roos op het punt van spontane ontbranding p 5
b Hub, met de bus of met het vliegtuig p 20
c Een wandelaar op herhaling p 35
d Hotelkamers met uitzicht op koeling p 50
e Opstoot in een restaurant p 60
f Conferentie in kamer 1039 p 80
g Bob Evers ziet een clandestiene passagier p 96
h Rustige beheerste plannen p 109
i Schermutselingen in Cabo San Lucas p 123
j Pistoolschoten in een visfabriek p 137
k IJlgesprek met Amsterdam p 152
l Waar ligt de veerboot naar Acapulco? p 162
m Amok in Acapulco p 172
n De opdracht van kapitein Holdert p 186 - 190


DEEL 52 : PRIJSSCHIETEN OP EEN PREMIEJAGER :
a Hoe krijgen we Jan Prins terug? p 5
b Een vrouw in ruil voor een broer p 18
c De vleesetende mannen van Ally Alphonse p 33
d Fantasieverhalen voor een veiligheidsman p 51
e Prijsschieten bij een pompstation p 68
f Jan Prins vraagt om hulp p 89
g Stunts van een getergde Prins p 108
h Kidnappingen in Santa Cruz p 126
i Een jurkgeweer en een kelder vol stoffen p 144
j Arie weeft een Obrador-special p 163
k Een kluwen van 5 miljoen dollar p 179 - 188


DEEL 53 : GLORIERIJKE MISSERS IN LA GLORIA :
a Een kampvuur in de Sierra de Miahuatlán p 5
b Verwarring met terugwerkende kracht p 22
c Rep en roer rond een feesttent p 41
d Een Arie Roos-stunt van drie minuten p 57
e Glorierijk gekluns met een klap p 75
f Cristina en de ruïnes van Tulum p 92
g De stierenvechter rijdt een Healey voor p 109
h Slimme streken in een strandhuis p 128
i De ketting van premiejager Jonaths p 142
j Solostunt van Jan in Restaurant Xel-Ha p 160
k Verrassingen van Bob en van Arie p 181 - 186


DEEL 54 : DOLLEMANSRIT MET EEN MIGHTY MITE :
a Drie vragen en een opdracht p 3
b C. Bill Choplick, de dikke en de dunne p 19
c Drie Nieuwendijknozems in Pittsburgh p 36
d Homer raakt zijn paardenstaart kwijt p 53
e Een Avalanche en een oldtimer p 67
f We gaan niet naar Kasson Brook p 82
g Een smeerput en een te steile helling p 100
h Grappen in een garage en bij een kreek p 113
i Dolle rit in een Mighty Mite p 128
j ‘Het is maar een auto’ p 150
k Een crossfietser slaat door p 164 - 184


DEEL 55 : DE PERIKELEN VAN KOLONEL PRINS :
a De erfenis van Marianne p 3
b Arie denkt, Bob doet p 19
c Een roze, een bloemetjes en een kale p 35
d Drie zielen, een Bedford p 55
e Een bloemenbus in de mist p 74
f Het fort in de schuur p 92
g Een kamer vol kitschkunst p 109
h ‘De bus is hier nooit geweest’ p 127
i De compositie van Belinda p 142
j De schilder en meneer Maik p 158
k Wat we missen zijn de butsen en de builen p 175 - 181


DEEL 56 : SPEKTAKELSPEL VAN FONS DE SCHILDER :
a Het bevel van de kolonel p 3
b .38 inch nummer 1510 p 19
c Jan Prins koopt een pekelfiets p 37
d De man onder de roze Mercedes p 55
e Nachtelijk spektakelspel p 76
f Stoelendans in een paardenstal p 95
g Oog om oog, auto om auto p 111
h Hoe steelt men een Porsche? p 130
i Het gezicht van de lange man p 148
j Stunt met een sleepwagen p 165
k Wenkbrauwen en een mopsneus p 180 - 184


DEEL 57 : SMOKKELSPOOR VAN MENEER MAIK :
a Drie mannen die anders zijn p 3
b Een schot in de verkeerde roos p 21
c Een Bedford verdwijnt, Ratzel verschijnt p 39
d Overval op een Berlingo p 59
e Ratzel dreigt ... maar bereikt niets p 78
f Twee zendingen voor het buitenland p 96
g Roemenen raken zoek, Fords duiken op p 114
h Het verhaal van Rafael Dupont p 131
i Bonje bij een Hijgend Hert p 147
j De babbels van Prof. Mr. Dr. Ir. Landleben p 164
k De bulderlach van Arie Roos p 177 - 182


DEEL 58 : DE MAGISTRALE MISVERSTANDEN VAN J. MASTERS :
a Jan koopt en verliest een auto p 3
b Hoe kloon je een Outlander p 21
c Oude Sluiz en Jonge Sluiz p 37
d Kunnen we Masters nog vertrouwen? p 55
e Lastig gesprek in een verhoorkamer p 72
f Arie jongleert met een bezemsteel p 92
g Allemaal naar Bloemendaal p 109
h Kruispunten met Panda’s en een Skoda p 125
i Het klapstuk in de duinpan p 142
j Misverstanden en overvallen p 167
k Dubbelspel bij Europol? p 180 - 184


DEEL 59 : RATZELRAADSELS BIJ HET CHÂTEAU DE FAUX :
a Twee Franse fronten p 3
b Een cadeau van ma Evers p 18
c Gratis lekkernijen in Issigeac p 36
d Verzoek voor châteaubezoek p 52
e Drie jongens aan het lijntje p 71
f Belegering van een kasteel p 89
g Verrassing in het kookeiland p 106
h Oude vijanden werken samen p 124
i Arie wordt geveld door Mondriaan p 142
j De autobusiness van Maikel p 159
k Drie helden op sokken p 177 - 181


DEEL 60 : SCHATGRAVEN IN EEN STATIONSHAL :
a Speurtocht naar een slaapplaats p 3
b De lange man met de hoed p 22
c Stunt bij de trein naar Parijs p 39
d Bob ziet een Horch en vergeet alles p 57
e Een toeval te veel p 75
f Een Roos gedrenkt in bronwater p 91
g Een station buiten Gourdon p 104
h Rondje om het hol van de leeuw p 122
i Ingepakt: een pick-up en een schilder p 139
j Een wedstrijd vallen van de trap p 155
k Drie schatgravers happen stof p 170 - 182


DEEL 61 : HET PREPPALEIS VAN DE HOLENMAN :
a Een piano en drie trappen p 3
b Het verhaal van Hotze p 20
c Rumoer in De Lichtmis p 39
d Wat is er loos met een piano van 800 euro? p 57
e Truc met pallets en piano p 73
f De slag in De Zwarte Dennen p 91
g Bezichtiging van een preppaleis p 110
h Een snipper papier met windhonden p 127
i De val in de vogelkijkhut p 141
j Bob ontmoet een onderzoeker p 158
k Oltman wordt twee keer bevrijd p 172 - 183


DEEL 62 : DE GOUDEN GREEP VAN TANTE GINNY :
a De Holenman wil rust p 3
b Verhoor in een schapenstal p 22
c Waar is Heleen ten Holt? p 41
d Aftocht in een veewagen p 58
e Bonkende bokken en een slapende Bob p 79
f Huurauto’s en gokbriefjes p 97
g Op stap met tante Ginny p 115
h De stem in de paardenstal p 132
i Vijandelijkheden bij een boederij p 147
j Moeizaam gesprek met Heleen p 167 - 181


DEEL 63 : DEINING ROND EEN DRAFBAAN :
a Een Land Rover met kreukels p 3
b Een Amerikaan in Nagele p 21
c Een verhaal in drie varianten p 40
d Arie als ganzenfluisteraar p 58
e Een Smart op vier boerenerven p 75
f Kwade Heleen en kreunende Muhler p 93
g Verrassende acties van Tilly Soet p 112
h Sluippartijen achter reclameborden p 130
i Strijd om een notitieboekje p 145
j Arie praat, Jan vlucht p 163
k De beloning van Adrie Schimmel p 179 - 184


DEEL 64 : BLIKSEMACTIES BIJ DE BUURSERBEEK :
a Ontvangst met eierstruif p 3
b Een schuurtje gaat in de hens p 18
c Een lokaal soort onweer p 36
d Een belegering en een overgave p 54
e De knijpkat van Arie Roos p 72
f Bob ontsnapt ... en wordt gepakt p 89
g Wterbedden en een koele cel p 106
h Hulptroepen op weg naar de loods p 125
i Achtervolging per e-bike p 141
j Nieuw gedonder en drie lekke banden p 160 - 181


DEEL 65 : EEN OPDRACHT VAN INSPECTEUR ONGE :
a Jan Prins wordt van zijn bed gelicht p 3
b De keuzes van inspecteur Onge p 22
c Storm, regen en Domburgse verveling p 41
d Moeller verschijnt ... en verdwijnt p 58
e Een spelletje op het strand p 76
f Grillig gedrag op een golfbaan p 94
g De versprekingen van Horst Moeller p 111
h De auto’s van meneer Otto p 129
i Transits komen, Transits gaan p 147
j Een truc met een truck p 165 - 181


DEEL 66 : VALSTRIKKEN IN EN OM EEN VELUWSE VILLA :
a Nieuw gesprek met inspecteur Onge p 3
b Een lijfwacht en een Wartburg p 22
c Een parfumerie en de neus van Bob p 41
d Ideeën, van slecht tot bizar p 59
e Een bungalow loopt vol p 76
f Werken voor de politie? Kom nou p 94
g Frontale aanval door een Dodge p 110
h Vrienden, vijanden en valstrikken p 126
i Schoten in een wijnkelder p 145
j Bellen we de politie, of ... p 164
k Onge komt ... met processen-verbaal p 177 - 182


DEEL 67 : DE LAARZENVROUW VAN LERWICK :
a Spa: Drie dagen drens p 5
b Rumoer in Ronduite p 10
c Spa: Een blooper categorie b p 30
d Misverstand in Mariënberg p 34
e Spa: Potten en poetsen p 49
f Onmin in Ommen p 56
g Spa: Feest met fietsen p 76
h Akkefietje in Alkmaar p 88
i Spa: Een goed gesprek met Sten p 114
j De Laarzenvrouw van Lerwick - 1. p 127
k De Laarzenvrouw van Lerwick - 2. p 152
l De Laarzenvrouw van Lerwick - 3. p 168 - 181


DEEL 68 : KOUDE KUNSTJES IN SAUSALITO :
a REP Research International p 3
b Welkomthuisparty met strijkje p 20
c Medicijnen die verdwijnen p 32
d Het is een eind zwemmen naar Finland p 46
e Op bezoek bij luitenant Dunn p 57
f ‘En nu stoppen met de flauwekul’ p 73
g Twee mannen met benzine p 91
h In het spoor van Crispin Shoman p 113
i Vooral geen ruzie maken p 125
j Mannen met een klavertje vier p 143
k Kunst, kunstjes en kogels p 156
l Minder eigengereid worden ze nooit p 173 - 192


DEEL 69 : COSTAKLUSSEN IN MARBELLA :
a Een rode map verdwijnt p 3
b De woede van Durk Leport p 22
c Slimmigheden van ma Roos p 42
d Misverstanden rond Marbella p 59
e Theodore Bobson en Lute Dengerink p 78
f Een oude foto en een kletsverhaal p 99
g Spookpaleizen als haastklus p 120
h Het gat in de kattenkamer p 138
i Een valstrik voor Mila en Ruurd p 160
j Een buit van een kwart miljoen p 179- 190


DEEL 70 : MET GESTOLEN GELD NAAR GIBRALTAR :
a De rugzak onder de stoel p 3
b Amok bij een afvalbak p 26
c Hemingway treedt op p 44
d Jan Prins wacht op de bus p 64
e Een siësta met een picknick p 85
f Morty heeft een idee p 108
g Een overval op zee p 129
h Over de grens is het niet pluis p 149
i Consternatie op een camping p 166 - 182


DEEL 71 : EEN POSTPAKKET VOOR PORTO :
a Verovering van een luilekkerbus p 3
b Hemingway schiet te hulp, helaas p 22
c Schatgraven onder een heftruck p 40
d Het verhaal van Ruurd van Dam p 61
e Schoten bij een school p 81
f Jan vergeet geld, maar krijgt foto’s p 102
g De man van Magikland p 122
h Kentekenplaat in een parkeergarage p 141
i Caravans komen en gaan p 158
j Het postpakket van Ruurd van Dam p 175 - 182


DEEL 72 : FIETSPOMPEN VOOR EEN FORTUIN :
a Fijn klusje voor pa Roos p 3
b Overleg met kolonel Prins p 13
c Op patrouille in de mist p 24
d Een deur die op een kier staat p 33
e Een inbreker slaat door p 46
f Slimme streken met strookjes p 62
g Een puzzel van woorden en cijfers p 82
h Ligt het geld nou ten zuiden, of ... p 98 - 112


DEEL 73 : GEDUVEL ROND EEN DUFFEL :
a Bob Evers heeft een opdracht p 3
b Drie jongens slepen met ijzer p 22
c Ton Talens krijgt bezoekers p 37
d Een buschauffeur duikt op p 58
e Een pakje vol ijzer en trekvet p 77
f Hulp van een sergeant-majoor p 96 - 112


DEEL 74 : DE BOKBENDE VAN BLOKZIJL :
a Een drone boven een bok p 3
b De kap van een buitenboordmotor p 23
c ‘Hij woont in Nederland’ p 42
d Waarschuwing in de Weerribben p 61
e Een nachtje Nederland p 82
f Een kap voor een kap p 102
g Ten zuiden van Zwolle p 122
h De Bokbende van Pisano p 139
i De drie claims van Hamme p 155
j Een terras met een losse plank p 171 - 183


DEEL 75 : DE WORSTELAAR VAN WANNEPERVEEN :
a Ontsnapping uit een schuur p 3
b Heibel in het huis van Hamme p 22
c Een botsing in Blokzijl p 41
d Een zweethut voor Jan Prins p 61
e Een reus van een Roos-inval p 81
f Win & Partners p 100
g Miniveldslag bij Moespot p 118
h Noodweer op het meer p 136
i Kabaal bij het Steenwijkerdiep p 154
j Een kleine man slaat door p 169 - 184


DEEL v1 : BOTSINGEN MET OUDE BEKENDEN :
a Botsing met een zwendelduo p 5
b De vrouw met de helblauwe ogen p 33
c In het spoor van sollicitanten p 61
d Onweer, een knuffel en een wiel p 90 - 111


DEEL v2 : EEN TRIO EN DRIE DUBBELE DUO’S :
a Een spoedklus voor ma Roos p 5
b Een plunjezak verdwijnt p 35
c Opstootje in Little Odessa p 66
d Met Gilcraft op Bermuda p 96 - 114